Giáo dục phi lợi nhuận

Từ tháng 2/2017, TGM CORP đã chính thức chuyển đổi mô hình thành Doanh Nghiệp Phi Lợi Nhuận (hoặc cách gọi khác là Doanh Nghiệp Xã Hội).

Với việc chuyển đổi mô hình này, TGM tiếp tục cam kết tái đầu tư lợi nhuận vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, có thêm nhiều chính sách ưu đãi học phí và thực hiện thêm nhiều chương trình miễn phí, nhằm góp phần vào sự phát triển của xã hội trong 2 lĩnh vực xuất bản và đào tạo, thực hiện phương châm “Do người Việt – Vì người Việt” và sứ mệnh “Vì 1 triệu người Việt Nam hạnh phúc và thành công hơn”.

201403-tgmcorpv1

Quyết định về việc chuyển đổi hoạt động của TGM theo mô hình Doanh Nghiệp Xã Hội trong Đại hội cổ đông Công ty cổ phần TGM.

Bố cáo điện tử về việc TGM chuyển đổi sang mô hình Doanh Nghiệp Xã Hội trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hỗ trợ qua Facebook